Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > Cypress Datasheet > Cypress-14

41L-15ZC CY7C056V-15BAI CY7C025-15AI CY7C1007-20VC CY7C1021L-15ZC CY7C4831-10AC CY7C4235-10AC CY37256P160-83AC CY37512VP400-83BBC CY7C1399-15VCT CY37128VP84-83JI CY7C1009L-10VC CY37192P160-83AI W137H PALC22V10D-10JC CY37512P208-100NC CY7C9235-270JC CY7C1324-50AC CY37384VP256-66BG

Cypress Datalehti Catalog-14

Osa EiValmistajaHakemus
CY7C4245-15AC Cypress4K X 18 SYNCHRONOUS FIFO
CY7C1041L-15ZC Cypress256K x 16 static RAM, 15ns
CY7C056V-15BAI Cypress16K X 36 DUAL-PORT STATIC RAM
CY7C025-15AI Cypress8K X 16 DUAL-PORT STATIC RAM
CY7C1007-20VC Cypress1M x 1 Static RAM
CY7C1021L-15ZC Cypress64K x 16 static RAM, 5V, 15ns
CY7C4831-10AC Cypress2K x 9 x 2 Double Sync FIFO
CY7C4235-10AC Cypress2K X 18 SYNCHRONOUS FIFO
CY37256P160-83AC Cypress5V, ISR high-performance CPLDs, 256 macrocells, 83MHz
CY37512VP400-83BBC Cypress3.3V, ISR high-performance CPLDs, 512 macrocells, 83MHz
CY7C1399-15VCT Cypress32K x 8 3.3V Static RAM
CY37128VP84-83JI Cypress3.3V, ISR high-performance CPLDs, 128 macrocells, 83MHz
CY7C1009L-10VC Cypress128K x 8 Static RAM, TTL-compatible, 10ns
CY37192P160-83AI Cypress5V, ISR high-performance CPLDs, 192 macrocells, 83MHz
W137H CypressBx Notebook System Frequency Synthesizer
PALC22V10D-10JC CypressFlash erasable, reprogrammable CMOS PAL device, 10ns
CY37512P208-100NC Cypress5V, ISR high-performance CPLDs, 512 macrocells, 100MHz
CY7C9235-270JC CypressSMPTE-259M/DVB-ASI Encoder
CY7C1324-50AC Cypress3.3V 128K x 18 Synchronous Cache RAM
CY37384VP256-66BGI Cypress3.3V, ISR high-performance CPLDs, 384 macrocells, 66MHz
CY62256VLL-70RZC Cypress32K x 8 static RAM, 70ns, wide voltage range 2.7V-3.6V, LL-power
CY7C4201-15AC Cypress256 x 9 Synchronous FIFO
CY7C1041BV33-20VI Cypress256K x 16 static RAM, 20ns
CY7C199-35LMB Cypress32K x 8 static RAM
CY7C024-25JI Cypress4K X 16 DUAL-PORT STATIC RAM
CY7C1041BV33L-12ZC Cypress256K x 16 static RAM, 12ns
CY7C006-35AI Cypress16K X 8 DUAL-PORT STATIC RAM
CY7C43646-10AC Cypress5V SYNC X36 TRI BUS FIFO
CY62256V-70ZC Cypress32K x 8 static RAM, 70ns, wide voltage range 2.7V-3.6V
CY7C4841-10AC Cypress4K x 9 x 2 Double Sync FIFO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>