Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > AME Datasheet > AME-75

501BEETAE26 AME8520AEEVAFE29 AME8500AEFTDA24 AME8501BEETAE29 AME8800FEEV AME8809CEHA AME8500CEFTDA29 AME8500AEFTCF28 AME8842IEHA AME8501BEETBA42 AME8500BEETAA26 AME8501AEETAD24 AME8500CEFTAF21 AME8500AEETDE28 AME8530AEEVCFE23 AME8501CEFTAD44 AME8500CEFTAE44 AME8501CEFTBE40 AME850

AME Datalehti Catalog-75

Osa EiValmistajaHakemus
AME8500BEFTBE29 AMEReset time 150mS; micropower uP reset device
AME8501BEETAE26 AMEReset time 150mS; micropower uP reset device
AME8520AEEVAFE29 AMEThreshold voltage 2.93V; micropower uP watch dog timer
AME8500AEFTDA24 AMEReset time 1.5mS; micropower uP reset device
AME8501BEETAE29 AMEReset time 150mS; micropower uP reset device
AME8800FEEV AMEOutput voltage 3.6V; 300mA CMOS LDO
AME8809CEHA AMEOutput voltage 2.8V; 600mA CMOS LDO
AME8500CEFTDA29 AMEReset time 1.5mS; micropower uP reset device
AME8500AEFTCF28 AMEReset time 210mS; micropower uP reset device
AME8842IEHA AMEOutput voltage 3.4V; 600mA CMOS LDO
AME8501BEETBA42 AMEReset time 1.5mS; micropower uP reset device
AME8500BEETAA26 AMEReset time 1.5mS; micropower uP reset device
AME8501AEETAD24 AMEReset time 30mS; micropower uP reset device
AME8500CEFTAF21 AMEReset time 210mS; micropower uP reset device
AME8500AEETDE28 AMEReset time 150mS; micropower uP reset device
AME8530AEEVCFE23 AMEThreshold voltage 2.32V; micropower uP watch dog timer
AME8501CEFTAD44 AMEReset time 30mS; micropower uP reset device
AME8500CEFTAE44 AMEReset time 150mS; micropower uP reset device
AME8501CEFTBE40 AMEReset time 150mS; micropower uP reset device
AME8501CEFTDF31 AMEReset time 210mS; micropower uP reset device
AME8500BEETDF40 AMEReset time 210mS; micropower uP reset device
AME8500BEFTDA21 AMEReset time 1.5mS; micropower uP reset device
AME8500BEETCE46 AMEReset time 150mS; micropower uP reset device
AME8500AEFTBF46 AMEReset time 210mS; micropower uP reset device
AME8501AEFTCF29 AMEReset time 210mS; micropower uP reset device
AME8500CEETBE46 AMEReset time 150mS; micropower uP reset device
AME8530AEEVCFE29 AMEThreshold voltage 2.93V; micropower uP watch dog timer
AME8530AEEVFFE23 AMEThreshold voltage 2.32V; micropower uP watch dog timer
AME8500CEETBD46 AMEReset time 30mS; micropower uP reset device
AME8842JEHA AMEOutput voltage 2.85V; 600mA CMOS LDO

<< 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99