Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > AME Datasheet > AME-19

501AEETCF21 AME8501AEFTBA24 AME8520AEEVEFE29 AME8500CEFTDD29 AME8501CEFTBE26 AME8501CEETAE44 AME8501CEFTBF44 AME8500BEETBA26 AME8501AEETDF28 AME8500AEFTCA42 AME8501CEETDA46 AME8501BEETDA21 AME8510AEEVIFX44 AME8510AEEVFFE29 AME8520AEEVJFX22 AME8501CEFTDA24 AME8501CEFTCF29 AME8501B

AME Datalehti Catalog-19

Osa EiValmistajaHakemus
AME8501AEETCD26 AMEReset time 30mS; micropower uP reset device
AME8501AEETCF21 AMEReset time 210mS; micropower uP reset device
AME8501AEFTBA24 AMEReset time 1.5mS; micropower uP reset device
AME8520AEEVEFE29 AMEThreshold voltage 2.93V; micropower uP watch dog timer
AME8500CEFTDD29 AMEReset time 30mS; micropower uP reset device
AME8501CEFTBE26 AMEReset time 150mS; micropower uP reset device
AME8501CEETAE44 AMEReset time 150mS; micropower uP reset device
AME8501CEFTBF44 AMEReset time 210mS; micropower uP reset device
AME8500BEETBA26 AMEReset time 1.5mS; micropower uP reset device
AME8501AEETDF28 AMEReset time 210mS; micropower uP reset device
AME8500AEFTCA42 AMEReset time 1.5mS; micropower uP reset device
AME8501CEETDA46 AMEReset time 1.5mS; micropower uP reset device
AME8501BEETDA21 AMEReset time 1.5mS; micropower uP reset device
AME8510AEEVIFX44 AMEThreshold voltage 4.38V; micropower uP watch dog timer
AME8510AEEVFFE29 AMEThreshold voltage 2.93V; micropower uP watch dog timer
AME8520AEEVJFX22 AMEThreshold voltage 2.19V; micropower uP watch dog timer
AME8501CEFTDA24 AMEReset time 1.5mS; micropower uP reset device
AME8501CEFTCF29 AMEReset time 210mS; micropower uP reset device
AME8501BEETCE40 AMEReset time 150mS; micropower uP reset device
AME8501BEFTCE26 AMEReset time 150mS; micropower uP reset device
AME8500CEETBF42 AMEReset time 210mS; micropower uP reset device
AME8501AEFTBE44 AMEReset time 150mS; micropower uP reset device
AME8500CEFTAE21 AMEReset time 150mS; micropower uP reset device
AME8501CEFTCD24 AMEReset time 30mS; micropower uP reset device
AME8510AEEVIFX26 AMEThreshold voltage 2.63V; micropower uP watch dog timer
AME8800BEEV AMEOutput voltage 3.0V; 300mA CMOS LDO
AME8500CEETDD44 AMEReset time 30mS; micropower uP reset device
AME8500AEETDE40 AMEReset time 150mS; micropower uP reset device
AME8500AEFTAA28 AMEReset time 1.5mS; micropower uP reset device
AME8500AEETDA40 AMEReset time 1.5mS; micropower uP reset device

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>